transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bakom den grumliga linsen - ett förslag till mentorskap inom krisjournalistik

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
UH - Univeersitas Helsingiensis, University of Helsinki Quarterly, ( 3 ) s. 36-37
ISSN:
1239-355X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Mentorskap, krisjournalistik, olycksjournalistik, skaderapportering, Helsingfors, Finland
Postens nummer:
46652
Posten skapad:
2007-09-03 20:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007