transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det finns dom som har det värre. Samspel, gemenskap och livsglädje i kamp mot smärta och svåra trafikhandikapp

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-552-1758-2
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sveriges Radios Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Om hur livet gestaltar sig efter en svår trafikolycka berättar i denna bok fyra människor utifrån egna erfarenheter. "Det finns dom som har det värre" är en replik av en av de skadade som fått bli ett motto för deras inställning. Samspel, gemenskap och livsglädje är det som kan ge resultat i kampen mot smärta och svåra handikapp. De intervjuade hör hemma i Borås. Deras röster har hörts i en reportageserie i Sveriges Radio Sjuhärad, på vilken boken bygger. Radioreportern som svarade för serien, Jörgen Johansson, är bokens författare. Boken innehåller också informerande avsnitt om trafikskadestatistik och om några trafikskadetyper, samt dikter och en betraktelse med tankar kring det väsentliga ämnet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikolyckor, trafikskador, radioprogram, trafikhandikapp, livsglädje, samspel, gemenskap, radiointervju, Borås, Sveriges Radio Sjuhärad
Postens nummer:
46649
Posten skapad:
2007-09-03 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007