transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafiksäkerhet, skadehändelse och prevention för synskadade och blinda i norra delen av Sverige – ett vinterlandskap

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster Presentation vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg 29 november – 1 december 2000,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Skadehändelser, trafikskador, incidenter, synskadade, självupplevda besvär, trygghet, trafikmiljö
Postens nummer:
46647
Posten skapad:
2007-09-03 19:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007