transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Media and Traffic Medicine – injury reporting, alcohol and drugs in Swedish local newspapers

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster Presentation at the Medicine and the Media, Berzelius Symposium 54, Swedish Society of Medicine, August 31 – September 1, 2000, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikskador, skaderapportering, massmedia, skadeinformation
Postens nummer:
46645
Posten skapad:
2007-09-03 18:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007