transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillväxt i periferin: befolkning och jordbruk i Södra Österbotten 1750-1890 = [Growth in the periphery] : [population and agriculture in södra Österbotten 1750-1890]

Författare och institution:
Martti Rantanen (Ekonomisk-historiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, ISSN 1403-2864; nr 72
ISBN:
91-85196-43-6
Antal sidor:
350+3
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Datum för examination:
1997-11-07
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
46635
Posten skapad:
2007-09-03 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007