transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antitumoural effects of the pyridyl cyanoguanidine CHS 828 on three different types of neuroendocrine tumours xenografted to nude mice

Författare och institution:
Viktor Johanson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Yvonne Arvidsson (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Lars Kölby (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Peter Bernhardt (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Christina Swärd (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Ola Nilsson (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Neuroendocrinology, 82 ( 3-4 ) s. 171-6
ISSN:
0028-3835 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
CHS 828, a cyanoguanidine with potent experimental antitumoural activity, inhibits activation of nuclear factor-kappaB. In the present study, marked antitumoural activity of peroral CHS 828 was shown against three different human neuroendocrine tumours, midgut carcinoid (GOT1), pancreatic carcinoid (BON), and medullary thyroid carcinoma (GOT2), transplanted in nude mice. Our results indicate that CHS 828 can be a candidate drug for treatment of neuroendocrine tumours.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Antineoplastic Agents/*therapeutic use, Cell Line, Tumor, Cyanides/*therapeutic use, Female, Guanidines/*therapeutic use, Humans, Mice, Mice, Nude, Neoplasm Transplantation, Neuroendocrine Tumors/*drug therapy, Xenograft Model Antitumor Assays
Postens nummer:
46623
Posten skapad:
2007-09-03 15:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007