transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erik den heliges Sverige. Makten och riket

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Helena Edgren, Tuukka Talvio & Eva Ahl (red.), Pyhä Henrik ja Suomen kristillistyminen / Sankt Henrik och Finlands kristnande (Suomen Museo / Finskt Museum 2006), 2006 s. 27-38
ISBN:
978-951-9057-63-7
ISSN:
1459-0697
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
46571
Posten skapad:
2007-09-03 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007