transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att skapa ett kungarike. Maktlegitimering, regional variation och framväxten av ett kristet kungadöme i Sverige

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2006, 2006 s. 83-98
ISSN:
0586-5360
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
46568
Posten skapad:
2007-09-03 11:25
Posten ändrad:
2007-09-03 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007