transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genteknikens ansikten i medierna – mediapraktika om kunskapsspridning

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Oral Presentation vid ”Genteknik – möjligheter och problem för människa och miljö” arrangerad av CMF – Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå, den 20 mars 2003 vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Genteknik, spridning, massmedia, skadeprevention, mediapraktika
Postens nummer:
46549
Posten skapad:
2007-09-02 22:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007