transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att söka vårdbidrag. För alla slags diagnoser t ex astma, allergi, sängvätning, DAMD, ADHD En faktatabok för föräldar, försäkringskassans handläggare, politiker av Christina Axengrip och Jens Axengrip. Konsulterna Axengrip

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sensation En erfarenhets-och kunskapstidning om att leva med funktionshinder , ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Funktionshinder, lagstiftning
Postens nummer:
46532
Posten skapad:
2007-09-01 08:58
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007