transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The family story

Författare och institution:
Ann Ighe (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift, 2001 ( 2 ) s. 299-301
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Recension av Davidoff, Dolittle, Fink & Holden, "The family Story. Blood, Contract and intimacy, 1830-1960"
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
46515
Posten skapad:
2007-08-31 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007