transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediernas vardagsrum. Om medieanvändning och moral i vardagslivet

Mediated living rooms: moral dimensions of media use in everyday life

Författare och institution:
Stina Bengtsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborgska studier i journalistik och masskommunikation, ISSN 1101-4652; nr 47
ISBN:
9789188212481
Antal sidor:
272
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Institutionen för journalistik och masskommunikation
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-06-01
Lokal:
Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg
Opponent:
Ingunn Hagen, Trondheim
Sammanfattning (abstract):
I Mediernas vardagsrum diskuteras mediebrukets moraliska dimensioner och hur dessa fpr betydelse i olika vardagliga sammanhang. Genom en studie av vardagslivets medieanvändning på jobbet, i hemmet, i staden och på redan analyseras hur våra känslor, värden och moraliska strategier bidrar till hur medierna bereds plats i våra vardagsliv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
mediernas vardagsrum, moral, medieanvändning, vardagen
Postens nummer:
46514
Posten skapad:
2007-08-31 15:28
Posten ändrad:
2010-06-01 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007