transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tekniken kan inte helt ersätta polisen i trafikövervakningen

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Tidskriften Forum för Ekonomi och Teknik, ( 7-8 ) s. 15
ISSN:
0533070X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Övervakning, fartkameror, trafikskador, trafiksäkerhet, nollvisionen, Nordiska länder, Finland
Postens nummer:
46509
Posten skapad:
2007-08-31 15:04
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007