transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läsning som förutsättning för tidningsläsning

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Dagspresskollegiets PM-serie, s. 10
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikel om läsförmågans betydelse för tidningsläsning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
läsförmåga, PISA, tidningsläsning, dagspresskollegiet
Ytterligare information:
Dagspresskollegiets PM-serie, nr 41
Postens nummer:
46468
Posten skapad:
2007-08-31 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007