transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya svenskar och svensk morgonpress

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Dagspresskollegiets PM-serie, s. 4
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikeln fokuserar på morgontidningsläsning bland svenskar och första respektive andra generationens invandrare. Studien visar att andelen regelbundna läsare är betydligt lägre bland invandrare jämfört med svenskar. Ju längre ifrån Sveriges gränser en person kommer, desto lägre är också läsfrekvensen. Empiriska data är hämtade från Riks-SOM-undersökningarna 1998-2004.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
invandrare, medieanvändning, morgontidningar, läsvanor, Riks-SOM-undersökningen, dagspresskollegiet
Ytterligare information:
Dagspresskollegiets PM-serie, nr 59
Postens nummer:
46446
Posten skapad:
2007-08-31 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007