transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Well-differentiated duodenal tumor/carcinoma (excluding gastrinomas)

Författare och institution:
R. T. Jensen (-); G. Rindi (-); R. Arnold (-); J. M. Lopes (-); M. L. Brandi (-); W. O. Bechstein (-); E. Christ (-); B. G. Taal (-); U. Knigge (-); Håkan Ahlman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); D. J. Kwekkeboom (-); D. O'Toole (-)
Publicerad i:
Neuroendocrinology, 84 ( 3 ) s. 165-72
ISSN:
0028-3835 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Carcinoma/*diagnosis/epidemiology/genetics/*therapy, Duodenal Neoplasms/*diagnosis/epidemiology/genetics/*therapy, Humans
Postens nummer:
46434
Posten skapad:
2007-08-31 12:43
Posten ändrad:
2010-01-26 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007