transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och masskommunikation, ISSN 1101-4679
ISBN:
11014679
Antal sidor:
60
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Svenska tidningsjournalister ställer sig förhållandevis positiva till användningen av läsarundersökningar, men upplever att resultaten av dessa sällan leder till några förändringar i det dagliga redaktionella arbetet. En majoritet av journalisterna uppger också att de sällan eller aldrig på eget initiativ tar kontakt med läsare för att få respons på sitt och tidningens arbete. Studien genomfördes våren 2005 och inkluderar de tio morgontidningarna Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Svenska dagbladet, Länstidningen Östersund, Östersunds Posten, Blekingen läns tidning, Sydöstran, Helsingborgs dagblad, Hallands Nyheter, Motala tidning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
journalistundersökning, tidningsjournalister, läsarundersökningar, läsarkontakter, reddaktionellt arbete, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Svenska dagbladet, Länstidningen Östersund, Östersunds Posten, Blekingen läns tidning, Sydöstran, Helsingborgs dagblad, Hallands Nyheter, Motala tidning
Ytterligare information:
Arbetsrapport: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, nr 30
Postens nummer:
46421
Posten skapad:
2007-08-31 12:06
Posten ändrad:
2007-09-04 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007