transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Infectious and inflammatory mechanisms in preterm birth and cerebral palsy

Författare och institution:
Bo Jacobsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 115 ( 2 ) s. 159-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVE: In a thesis examine infectious and inflammatory mechanisms involved in preterm birth and cerebral palsy. STUDY DESIGN: Four cross-sectional studies and a case control study. RESULTS: Microbial invasion of the amniotic cavity and inflammation in this population of Swedish women in preterm labor and preterm prelabor rupture of membranes was similar to that reported in data from populations with a higher incidence of preterm birth. Our data support an association between antenatal infection/inflammation and cerebral palsy. CONCLUSIONS: Infectious and inflammatory mechanisms are involved in preterm birth and cerebral palsy in a population with low incidence of preterm birth.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Amniocentesis, Amniotic Fluid/immunology, Case-Control Studies, Cerebral Palsy/*immunology, Chorioamnionitis/immunology/microbiology, Cross-Sectional Studies, Cytokines/analysis, Female, Fetal Membranes, Premature Rupture/*immunology/microbiology, Humans, Infant, Newborn, Infant, Premature/*immunology, Obstetric Labor, Premature/immunology/microbiology, Pregnancy, Pregnancy Complications, Infectious/*immunology/microbiology, Sweden
Postens nummer:
46415
Posten skapad:
2007-08-31 12:01
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007