transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjerehabilitering på frammarsch i Finland

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Hufvudstadsbladet, Finland den 25 mars 2000,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikskador, copingstrategier, rehabilitering, barn, ungdomar, rehabiliteringsläger
Postens nummer:
46409
Posten skapad:
2007-08-31 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007