transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En oreflekterad omorganisation

Författare och institution:
Leila Billquist (Institutionen för socialt arbete); Gerd Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socionomens forskningssupplement, 2002:8 ( 14 ) s. 1 - 10
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
socialtjänst, omorganisation
Postens nummer:
46395
Posten skapad:
2007-08-31 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007