transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rummet, mötet och ritualerna. En studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet

Författare och institution:
Leila Billquist (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781; nr 1999:4
ISBN:
91-86796-26-7
Antal sidor:
277
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Datum för examination:
1999-05-21
Lokal:
Aulan, Handelshögskolan
Opponent:
Docent Tommy Lundström, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Sammanfattning (abstract):
www.socwork.gu.se/forskning/rapporter_avhandlingar/
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Social Services Agency, discipline, client related work, administrative/controlling, assisting/supportive, clientship, adaptation process
Postens nummer:
46383
Posten skapad:
2007-08-31 11:27
Posten ändrad:
2007-08-31 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007