transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sveriges kommunala kulturpolitiker

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199 ; nr 36
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kultur är ett av de politikområden i kommunerna där av¬saknaden av statlig reglering gör att den lokala handlingsfriheten formellt är stor. Detta, tillsammans med den omorganisationsyra som fångat många kommuner under det senaste decenniet, har med¬fört att den kommunala kultur¬politikens politiska ledning har ett mycket skiftande utseende på olika håll i landet. Rapporten Sveriges kommunala kulturpolitiker bygger på en postenkät till alla ledamöter i de kommunala nämnder som hade an¬svar för kulturfrågor år 2000. I rapporten får vi en beskrivning av vilka dessa förtroendevalda är och vilka erfarenheter av kultur de har. Vi får också veta mer om vilka olika sorters kultur¬a¬nsvariga nämnder som finns och hur det politiska klimatet upp¬levs i dessa. Här finns även en teknisk rapport över enkät¬studien.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kommuner, kommunpolitiker, kulturpolitik, kulturpolitiker
Postens nummer:
46368
Posten skapad:
2007-08-31 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007