transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Privacy, Surveillance & Identity

Författare och institution:
Mathias Klang (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Human Rights in the Digital Age, s. 16
ISBN:
1904385311
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
46357
Posten skapad:
2007-08-31 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007