transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can biodiversity conservation in agricultural landscapes be separated from cultural context and historical land use?

Författare och institution:
Gunilla Almered Olsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); P. Thorvaldsen (-)
Publicerad i:
Agriculture, Ecosystems & Environment,
ISSN:
0167-8809
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER
Nyckelord:
agriculture, biodiversity, sustainable development
Ytterligare information:
In press 2007. See journal webpage or table of contents for update.
Postens nummer:
46354
Posten skapad:
2007-08-31 10:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007