transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När folket styr

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Sven Siverbo, Lena Andersson-Felé, David Karlsson och Viveka Nilssson (redaktörer): Demokratisk och effektiv styrning. En antologi om forskning i offentlig förvaltning, s. 7
ISBN:
9789144048000
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet är en redaktionell introduktion till antologin ”Demokratisk och effektiv styrning”s andra del, där bidragen är exempel på förvaltningsforskning med ett demokratiskt perspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
förvaltningsforskning, politik, demokrati, kommunforskning
Postens nummer:
46323
Posten skapad:
2007-08-31 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007