transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Revision shoulder arthroplasty with morselized bone allograft--a case report

Författare och institution:
Christian Anderberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Abbas Karladani (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Acta Orthop Scand, 75 ( 5 ) s. 634-7
ISSN:
0001-6470 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
*Arthroplasty, Replacement, Bone Transplantation/*methods, Female, Humans, Middle Aged, Reoperation, Shoulder Joint/*surgery, Transplantation, Homologous
Postens nummer:
46312
Posten skapad:
2007-08-31 08:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007