transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Harmoni och säkra möten

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-7111-140-9
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Hot och våld, socialt arbete, socialsekreterare, skadeprevention, skyddsåtgärder, harmoniska möten, ambulanssjukvårdare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, skadepreventivt lärande
Postens nummer:
46297
Posten skapad:
2007-08-30 22:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007