transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Families Coping with Cancer: A Cross-National Comparison between Sweden and the United States

Författare och institution:
Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
4th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
46272
Posten skapad:
2007-08-30 19:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007