transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents’ descriptions of development and problems associated with having an infant with Turner syndrome- a retrospective study.

Författare och institution:
Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anders Möller (-)
Publicerad i:
Paediatrics and Child Health, ( 39 ) s. 293-298
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
46264
Posten skapad:
2007-08-30 19:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007