transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The needs of parents for knowledge concerning the medical diagnosis of their children.

Författare och institution:
Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete); Anders Möller (-)
Publicerad i:
Journal of Child Health Care , ( 4 ) s. 245-257
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
46263
Posten skapad:
2007-08-30 18:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007