transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demokratisk och effektiv styrning. En antologi om forskning i offentlig förvaltning

Redaktör(er):
Sven Siverbo (Förvaltningshögskolan & Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Lena Andersson-Felé (Förvaltningshögskolan); David Karlsson (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Viveka Nilsson (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
9789144048000
Antal sidor:
646
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den offentliga förvaltningens huvuduppgift är att tillhandahålla tjänster för medborgarna i enlighet med politiskt fattade beslut. I detta arbete står förvaltningen återkommande inför svåra målkonflikter, där många önskemål skall tillfredställas inom ramen för begränsade ekonomiska resurser. Förvaltningens mångfald av organisationsformer speglar därför en ambition från makthavarna att vilja styra den offentliga verksamheten på ett både demokratiskt och effektivt sätt. Hur förvaltningen arbetar för att nå dessa mål är kärnan i den akademiska disciplinen offentlig förvaltning (public administration). Demokratisk och effektiv styrning - En antologi om forskning i offentlig förvaltning samlar en rad bidrag som alla speglar forskningsfronten inom ämnet offentlig förvaltning i Sverige. Läsaren möter intressanta tankar, observationer och teorier kring allt från borgmästare och vargar till marknadsmässiga löner och jämställdhet. I grunden ligger målkonflikten mellan ekonomi och politik, men boken sätter också fokus på ledarskapets betydelse i de offentliga organisationerna och hur styrning går till när omständigheterna är särskilt problematiska. Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda av sitt slag i Sverige. Här bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning i universitetsdisciplinen offentlig förvaltning. Ingen annan institution i landet har offentlig förvaltning som huvudämne.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
offentlig förvaltning, förvaltningsforskning, styrning, ekonomi, demokrati, organisationsteori, forskningsantologi, mångvetenskap
Ytterligare information:
Om boken: Studentlitteratur (förlaget), och GU.

Innehållsförteckning
Postens nummer:
46255
Posten skapad:
2007-08-30 17:27
Posten ändrad:
2007-10-01 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007