transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Item response theory was used to shorten EORTC QLQ-C30 scales for use in palliative care

Författare och institution:
Morten Aa Petersen (-); Mogens Groenvold (-); Neil K Aaronson (-); Jane M. Blazeby (-); Yvonne Brandberg (-); Alexander de Graeff (-); Peter Fayers (-); Eva Hammerlid (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Mirjam A. G. Sprangers (-); Galina Velikova (-); Jakob B Bjorner (-)
Publicerad i:
Journal of Clinical Epidemiology, ( 59 ) s. 36-44
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
EORTC QLQ-C30; IRT; Scales, multi-item; Palliative care; Quality of life; Scales, shortening
Postens nummer:
46236
Posten skapad:
2007-08-30 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007