transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-related quality of life in patients with pharyngeal carcinoma: a five-year follow up

Författare och institution:
Mats Nordgren (-); Magnus Jannert (-); Morten Boysen (-); Marianne Ahlner-Elmqvist (-); Ewa M Silander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Kristin Bjordal (-); Eva Hammerlid (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
Publicerad i:
Head & Neck, ( 28 ) s. 339-349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
longitudinal HRQL; pharyngeal carcinoma; EORTC QLQ-C30; EORTC QLQ-H&N35; predicitive factors
Postens nummer:
46235
Posten skapad:
2007-08-30 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007