transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lipid raft proteome of the human neutrophil azurophil granule

Författare och institution:
Elisabeth Feuk-Lagerstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Charlotta Movitz (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Sara Pellmé (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Claes Dahlgren (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Proteomics, 7 ( 2 ) s. 194-205
ISSN:
1615-9853 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Detergent-resistant membrane domains (DRMs) are present in the membranes of azurophil granules in human neutrophils (Feuk-Lagerstedt et al., J. Leukoc. Biol. 2002, 72, 970). Using a proteomic approach, we have now identified 106 proteins in a DRM preparation from these granule membranes. Among these proteins were the lipid raft structural proteins flotillin-1 and -2, cytoskeletal proteins such as actin, vimentin and tubulin, and membrane fusion promoting proteins like annexins and dysferlin. Our results suggest that the azurophil granule membrane, in similarity to the plasma membrane, is an elaborate structure that takes part in intracellular signaling and functions other than the mere delivery of bactericidal effector molecules to the phagosome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Postens nummer:
46230
Posten skapad:
2007-08-30 14:56
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007