transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development of the EORTC QLQ-C15-PAL: A shortened questionnaire for cancer patients in palliative care

Författare och institution:
Mogens Groenvold (-); Morten Aa Petersen (-); Neil K Aaronson (-); Juan I Arraras (-); J.M. Blazeby (-); Andrew Bottomley (-); Peter M Fayers (-); Alexander de Graeff (-); Eva Hammerlid (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Stein Kaasa (-); Mirjam A. G. Sprangers (-); Jakob B Bjorner (-)
Publicerad i:
European journal of cancer, ( 42 ) s. 55-64
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
EORTC, Quality of life, Palliative care, Questionnaires, Health status, Self-assessment, Treatment outcome
Postens nummer:
46219
Posten skapad:
2007-08-30 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007