transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nasal peak expiratory flow and nasal congestion in women: how many subjects are enough?

Författare och institution:
Eva Ellegård (-); Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Therapy, 3 ( 1 ) s. 89-92
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
46202
Posten skapad:
2007-08-30 10:53
Posten ändrad:
2010-04-01 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007