transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunal prissättning mot bakgrund av självkostnadsprinncipen. En problemanalys

Författare och institution:
Stellan Malmer (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
91-7246-120-9
Antal sidor:
137
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Datum för examination:
1995-11-10
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
prissättning, självkostnadsprincipen, kommunal
Ytterligare information:
Underlaget vid examinationen var en stencilerad rapport, som senare publicerades som bok.
Postens nummer:
46197
Posten skapad:
2007-08-30 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007