transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remarriage, Gender and Social Class: A Longitudinal Study of Remarriage in Southern Sweden 1766-1894

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Continuity and Change, 22 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Remarriage, Gender
Postens nummer:
46105
Posten skapad:
2007-08-29 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007