transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The agricultural revolution in Sweden, ca 1700-1900

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
M. Jerneck, M. Mörner, G. Tortella and S. Åkerman (eds), Different paths to modernity. A Nordic and Spanish perspective., s. 39-73
ISBN:
91-89116-54-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
agricultural revolution, Sweden, Scandinavia, history, enclosure, 18th century, 19th century, rural history
Postens nummer:
46032
Posten skapad:
2007-08-29 13:29
Posten ändrad:
2007-09-05 17:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007