transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Michel Foucault och sanningens historia

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. Red. Per Månson, s. 344-370
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
46003
Posten skapad:
2007-08-28 17:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007