transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insectopia - Exploring Pervasive Games through Technology already Pervasively Available

Författare och institution:
Johan Peitz (-); Hanna-mari Saarenpaa (-); Staffan Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU))
Publicerad i:
Advancements in Computer Entertainment, Salzburg, Austria, 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Postens nummer:
45997
Posten skapad:
2007-08-28 16:42
Posten ändrad:
2008-03-03 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007