transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socially Adaptable Games - From Pirates! to Insectopia

Författare och institution:
Staffan Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU)); Peter Ljungstrand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU)); Jussi Holopainen (-)
Publicerad i:
Magerkurth, C. (ed.) Pervasive Games Applications.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Postens nummer:
45981
Posten skapad:
2007-08-28 16:24
Posten ändrad:
2008-03-03 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007