transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Illuminating Cracks and Drawing Illusionary Lines - Changing Urban Perspectives through Pervasive Games

Författare och institution:
Staffan Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU))
Publicerad i:
Borries, Friedrich von, Walz, Steffen P., Böttger, Matthias (eds.) Space Time Play. On the Synergy Between Computer Games, Architecture, and Urbanism,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Birkhäuser Publishing
Förlagsort:
Basel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Postens nummer:
45975
Posten skapad:
2007-08-28 16:19
Posten ändrad:
2008-03-03 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007