transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of M. Hilte: Drugs and Discipline. A Case-study of Treatment of Drug Users in the City of Malmö

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Acta Sociologica, ( 4 ) s. 316-318
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
45909
Posten skapad:
2007-08-28 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007