transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The future of human ecology at the Gothenburg School

Undergraduate teaching, experiences and challenges

Författare och institution:
Merritt Polk (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Karl Bruckmeier (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Publicerad i:
Working paper presented at the Society for Human Ecology (SHE) conference in Salt Lake City,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Nyckelord:
human ecology, university reforms
Postens nummer:
45857
Posten skapad:
2007-08-27 12:26
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007