transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den litterära textens förflyttningar – Johannes Bureus’ dagbok som bidrag till kunskapen om 1600-talets svenska bokcirkulation

Författare och institution:
Rikard Ericsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Den litterära textens förändringar – Studier tillägnade Stina Hansson, s. 44-52
ISBN:
978-91-7139-793-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Östlings bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Bok- och bibliotekshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
45855
Posten skapad:
2007-08-27 11:55
Posten ändrad:
2007-08-27 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007