transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bokläsning i den digitala tidsåldern. Aktuella undersökningar från Nordicom och SOM-institutet

Changes in media and cultural habits

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Antal sidor:
181
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den 1 januari 2002 sänktes mervärdesskatten på böcker och tidskrifter från 25 procent till 6 procent. För att följa och granska prisutvecklingen efter denna momssänkning tillsattes Bokpriskommissionen. Det treåriga uppdraget innefattade också en uppgift om att ’verka för att läsandet ökar i alla grupper’ och Bokpriskommissionen hade att redovisa hur detta mål uppnåddes. Kulturdepartementet uppdrog åt SCB att genomföra erforderliga undersökningar. När det gällde att följa momssänkningens effekter på bokläsningen vände sig SCB till Nordicom vid Göteborgs universitet. Resultatet blev att två olika undersökningar rörande bokläsning har genomförts under Bokpriskommissionens mandatperiod. Nordicom har specialstuderat bokläsningen genom den årliga medievaneundersökningen Mediebarometern 2001-2003 och SOM-Institutet vid Göteborgs universitet har särskilt uppmärksammat bokläsningen i den årliga SOM-undersökningen 2002 och 2003. Ett antal delrapporter har lämnats till SCB och sommaren 2004 avlämnade både Nordicom och SOM-Institutet sina slutrapporter till SCB. De båda rapporterna ger en bild av bokläsningen i Sverige i den tid som vi ofta benämner som den digitala tidsåldern och de bör vara av intresse för många utanför Bokpriskommissionens krets. Mot den bakgrunden utger Nordicom de båda nämnda slutrapporterna, något bearbetade, i en volym. Ulla Carlsson, Nordicom, och Lennart Weibull, SOM-Institutet, skrev dessutom på uppdrag av Bokpriskommissionen en artikel om kultur- och medievanors förändring, som publicerades i Bokpriskommissionens tredje delrapport 2003. Även denna artikel ingår i föreliggande volym.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA, CULTURAL CHANGE, HABITS, MEDIA USE, BOOKS, CONSUMPTION, SWEDEN
Ytterligare information:
Nordicom Sverige, (MedieNotiser; 2004; 3), ISSN 1101-4539. Note: Också publicerad i Bokpriskommissionens tredje delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter III. SOU 2003:76
Postens nummer:
45854
Posten skapad:
2007-08-27 11:32
Posten ändrad:
2007-10-31 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007