transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige - metodologisk reflexivitet i en retrospektiv skadestudie. Skadeincidens, kostnader och konsekvenser

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Oral Presentation, TTAD 2003 – Traffic, Trauma and Disaster Medical Conference, Umeå June 2-4 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Ambulansrelaterade skadehändelser, ambulansolyckor, folkhälsoproblem, skadeincidens, metodologisk reflexivitet, kostnader, konsekvenser
Postens nummer:
45788
Posten skapad:
2007-08-25 22:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007