transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambulansrelaterade skadehändelser i Norden – ett okänt folkhälsoproblem. Skadeincidens och sociala långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Oral Presentation, 20:e Nordiska Socialhögskolekonferensen (Nordiska Socialhögskolekommitténs konferens) i Helsingfors den 16-18 augusti 2003, Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Socialpolitiska institutionen vid Helsingfors universitet, Forsknings- och utbildningscentret Palmenia vid Helsingfors universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Ambulansrelaterade skadehändelser, ambulansolyckor, folkhälsoproblem, skadeincidens, långtidsföljder, patienter, ambulanssjukvårdare, trafikskador
Postens nummer:
45787
Posten skapad:
2007-08-25 22:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007