transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Involuntary Manslaughter in Swedish Road Fatalities: Long-Term Consequences, Social Work Interventions, and Social Support – a retrospective study based on complete data from Swedish appeal courts and district courts

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster-presentation; Riksstämman 30 november - 2 december 2005 i Stockholm. Svenska Läkaresällskapet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Skadehändelser, vägtrafiken, vållande till annans död, dom, erkännande
Postens nummer:
45777
Posten skapad:
2007-08-25 22:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007